Equine Physiotherapist

Pr. d. 21 marts 2021 har jeg påbegyndt en 3 årig uddannelse som Equine Physiotherapist. Hestefysioterapeut uddannelsen fra Hesteakademiet MYSIR v/ Gitte Søby. Uddannelsen sætte store krav til den studerende og gæsteundervisere som Rebild Hestepraksis og Janek Vluggen fra The Vluggen Institute for Equine Osteopathy and Education i Tyskland og Texas, har sikret uddannelsen et ekstremt højt fagligt niveau. 

Rebild Hestepraksis er desuden censor til både midtvejs - og afsluttende eksamen.

 Jeg er nu på 3 år i uddannelsen, hvor jeg i oktober 2022 bestod den dyrlægeeksamineret midtvejseksamen. Jeg forventer, at være færdig i løbet af 2024. Her afsluttes med dyrlægeeksamineret eksamen både i mundtlig, skriftlig og praktiksudredning samt behandling. 

De fysioterapeutiske undersøgelser og behandlinger vil løbende blive et supplement til massagebehandlingerne. Dette betyder, at din hest vil få et mere bredspektret behandlingsforløb, hvor der bliver mulighed for, at komme mere tilbunds i evt. problemstillinger. 

Fysioterapien vil, ind til andet bliver meldt ud, ikke blive merfaktureret men indgå i prisen som er oplyst under massagebehandlingen. 

Følgende er også gældende for fysioterapien. SE LINK HER: Indhold i behandlingen og Før og efter behandligen. 

Mit mål med Heste-fysioterapiuddannelsen er:

Besidde faglig dygtighed og kvalitet i arbejdet med hestene. 

Supplerer min viden, færdigheder og kompetencer med læren om kroppens specialiserde cellegrupper, og deres virken på kroppens funktion som helhed. 

Have et bredspektret kenskab til HELE hestens anatomi,biomekanik og fysiologi herunder:

 • Dermatome
 • Endokine
 • Neurotome
 • Viscerotome
 • Agiotome
 • Myotome
 • Scelerotome
 • Kranio sacrale sytem som helhed. 
 • Sygdomslære.

Funktion:  Helbrede eller begrænse omfanget af fysiske skavanker og skader.

Mål: Forbedre hestens livskvalitet både fysisk og mentalt. 

Definition:

 • Arbejde med massage og styrke-eller bevægelsestrænig (ledmobilisering)
 • Få kroppen til at fungerer optimalt.
 • Muskler, led knogler, bindevæv og nervesystemet
 • Forbedre hestens funktion og bevægelser
 • Kombination af behandling og træning ud fra hestens fysiske formåen. 
 • Bruger mobilsering og manipulationsteknikker med "de bare hænder". 
 • Have respekt for mit arbejde, kunder og heste samt kende mine kompetencer
 • Samarbejde med andre faggrupper og kunne hjælpe hesten igennem sine udfordringer med fælles indsats.