For at blive certificeret hestemassør skal man gennem et omfattende uddannelsesforløb.

Da hestemassøren skal have en dybdegående viden omkring hestens anatomi og fysologi, for at kunne lave en så præcis udredning som muligt, skal massøren kunne mestre musklernes funktioner, udspring og fæstninger. Herunder skellettets opbygning og bevægelsesappartet kombineret med dette.

Læren omkring Indikationer/kontraindikationer sammen med udredningsprocessen kan kortlægge hestens muskeltilstand/problemer, hvorefter der med specielle massageteknikker, kan laves et professionelt behandlingsforløb.

Under uddannelsesforløbet er massøren dels tilknyttet Hesteakademiet med praktikdage og skoleophold og dels som selvkørende "massørelev" med min 125 hestemassager, inden eksamen kan afsluttes med skriftlig/mundtlig og praktisk eksamen.

Som hestemassør mener jeg, at man bør forpligte sig til, at indhente ny viden og faglige kundskaber for hele tiden, at kunne dygtiggøre sig i faget. Derfor vil jeg løbende deltage i kurser.

Jeg vil løbende opdatere mine kvalifikationer under KURSER OG UDDANNELSE